Startsida  
Fiskekort  
Fiskeregler  
Båtuthyrning  
Tillsynsman  
Karta FÖRENINGEN
Hullabadet  
Kost & Logi Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården,
Aktiviteter att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med
Kontakt beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt
Föreningen att upplåta fiskerätt till allmänheten.
När storfiskarn talar om...  
Vatten STYRELSEN
  Ordförande                  Erik Hernblom  -  erik@gimmerstaenergi.se   
070-391 50 39  
           Sekreterare                  Martin Welander
Kassör           Klas Olsson  -  koklas.olsson@gmail.com 
070-492 10 29       
Ledamot    Claes Tamm  -  claes.tamm@swipnet.se 
070-731 68 89          
ÅRSBERÄTTELSE
Ledamot                      Björn Andersson  -  070-310 23 01
  Ledamot                     Lars Larsson 
  Ledamot                    PatrikAndersson  -  patrik.emil.andersson@gmail.com
 Styrelsemöte 2019-01-31
Revisorer Agne Andersson, Peter Yllman
 Styrelsemöte 2020-02-06
Revisorsuppleant Ann-Marie Larsson Hultgren
 
Valberedning          Hans Eriksson, Mats Schenström